Entorn Qualitat

Estratègia - Excel·lència - Qualitat
Medi ambient - Eficiència energètica
Petjada de carboni - Salut i seguretat - R+D+I Responsabilitat social empresarial
Protecció de dades
...

bloc EQ | butlletí | castellà Centre de coneixement

935 287 781


Entorn Qualitat: Qualitat a l'estratègia, la innovació i la gestió.

La nostra missió

Ajudar empreses i altres organitzacions a assolir els seus objectius millorant l’eficàcia i l’eficiència organitzativa amb excel·lència en la gestió, la qualitat, el medi ambient i les persones.

Un entorn exigent

En un entorn cada cop més exigent, la sostenibilitat d’una empresa depèn de la seva capacitat d'innovar i de millorar contínuament els processos i la gestió per a satisfer els clients i les altres parts interessades.

Oferim incrementar els resultats del seu negoci mitjançant:

  • La revisió de l’estratègia del negoci
  • Saber què volen els clients actuals i potencials
  • Sistemes eficaços i eficients de gestió de la qualitat, del medi ambient, de la seguretat de les persones, de l’energia, etc.
  • Millores de l’eficiència energètica i de la petjada de carboni
  • Plans de continuïtat del negoci
  • Integració de la responsabilitat social a l’empresa - RSC
  • Assessorant en la Implantació de sistemes normatius i/o models certificables: EFQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 14067, LOPD, SGE-21, GRI, etc.
  • En general, tota millora dels processos de gestió i de producció que incrementa resultats.

NOVETATS DEL BLOC (cliqueu aquí per ampliar els temes al bloc)

Les noves versions de les normes ISO 9001 i ISO 14001

El procés d'elaboració i aprovació de les noves versions de les normes internacionals de la gestió de la qualitat i de la gestió ambiental està arribant al seu final.

El passat u de juliol el procés de la norma ISO 14001 va passar a la darrera fase de votació de l'esborrany final que ha de durar dos mesos.

Amb tota probabilitat, més dels dos terços dels membres votaran a favor i menys d'una quarta part hi votaran en contra (condició necessària per a l'aprovació definitiva) i es preveu la publicació aproximadament el 16 de setembre.

La norma ISO 9001 va una mica més endarrerida però està a punt d'acabar també la fase de discussió de l'esborrany i entrar a votació de l'esborrany final, previsiblement durant el present mes de juliol.

més ...

La responsabilitat ambiental i l'avaluació del risc

Per certs tipus d’empreses i en determinades circumstàncies haver fet un estudi del risc ambiental és una obligació legal per determinar l’import d’unes garanties financeres. En la majoria dels casos és una oportunitat i una recomanació per assegurar la continuïtat de l’empresa.

RESPONSABILITAT AMBIENTAL

A l’octubre del 2007 es va publicar la llei 26/2007 de “Responsabilitat Mediambiental”, que desenvolupa la Directiva 2004/35/CE del Parlament Europeu pel que fa a la prevenció i reparació de danys mediambientals. De manera resumida aquesta llei pretén implantar de manera efectiva el principi de gestió ambiental: “qui contamina paga”.

La llei, desenvolupada pel reglament del RD 2090 /2008 estableix l’obligació de constituir unes garanties financeres per poder respondre davant dels eventuals danys ambientals que es puguin ocasionar, tant de manera dolosa com accidental.

més ...

“Vi+Net”, un projecte de càlcul de la petjada de carboni de vins

Entorn Qualitat ha estat guanyadora del concurs per al projecte “Vi+Net” per al càlcul i millora de la petjada de carboni d’una cinquantena de cellers de tot Catalunya .

Una cinquantena de cellers de tot Catalunya participen en el projecte “Vi+Net”, impulsat per nou grups d’Acció Local de Catalunya coordinats pel Consorci Leader Priorat-Baix Camp, que té per objectiu fomentar les bones pràctiques en el sector, a fi de reduir el seu impacte sobre el canvi climàtic i augmentar-ne la competitivitat.

més ...

La petjada de carboni: unitat de mesura pel canvi climàtic – 2

A la primera part d’aquest article vàrem parlar de la relació entre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el canvi climàtic.

Vèiem que la petjada de carboni, a grans trets, és el pes total de CO2 equivalent que s’emet en les activitats productives.

més ...

Valor•aeq col•labora amb el Rural Smart Grids fent el càlcul de la petjada de carboni

Valor·aeq ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya per calcular la petjada de carboni d’aquest esdeveniment.

En poques paraules, la petjada de carboni és la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que s’alliberen a l’atmosfera com a conseqüència de qualsevol activitat i que contribueixen al canvi climàtic. El càlcul de la petjada de carboni es pot aplicar a la fabricació d’un producte, la prestació d’un servei, la celebració d’un esdeveniment o a un territori.

més ...

La gestió del risc i la continuïtat del negoci

En general, la supervivència de les empreses així com la continuïtat del negoci amb el que creen valor i riquesa depenen, entre d’altres factors importants, de tenir una estratègia concreta, clara i definida i de fer una gestió adequada, eficaç i eficient.

Aquestes activitats s’emmarquen dins de la gestió ordinària de l’empresa, sovint dins de sistemes de gestió estructurats i organitzats que, freqüentment, prenen com a guia qualsevol dels models de referència disponibles: ISO 9001, ISO/TS 16949, etc.

Aquests models de referència, de gestió de la qualitat, són insuficients per dues raons...

més ...

Projecte Valor·aeq d’economia verda

Avui, amb un sistema econòmic, energètic i ambiental en crisi, cal orientar més que mai l’activitat de les organitzacions (entre les quals especialment les empreses) cap a la màxima eficiència productiva, minimitzant el consum de recursos, la producció de residus i les emissions a l’atmosfera.

Entenem la sostenibilitat com la realització de l’activitat econòmica amb increment de valor per a totes les parts interessades, molt especialment per a la societat on es desenvolupa l’activitat i per a les generacions futures.

més ...

La petjada de carboni: unitat de mesura pel canvi climàtic – 1

Cada cop anirem sentint a parlar més de la petjada de carboni, anirem al supermercat o a la botiga i ens trobarem productes amb una etiqueta que declara uns kg de CO2.

Avui ja comença a ser freqüent emprar la petjada de carboni per calcular l’impacte ambiental que té un esdeveniment, el que ha tingut la fabricació d’un producte i el que tindrà per l’ús que li doni el consumidor.

Ja hi ha països on la legislació obliga a declarar la petjada de carboni de les ampolles de vi.

més ...

Autoconsum energètic 2

Aquest article és la continuació del publicat el 19/07/13, després de conèixer la nefasta proposta de reial decret per regular el subministrament i producció d’energia elèctrica amb autoconsum del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de España.

Encara està pendent l’emissió de l’informe de la Comissió Nacional d’Energia (CNE) sobre la proposta de reial decret. Aquest informe no és vinculant pel govern.

Potser és casualitat que s’hagi presentat la proposta a la CNE el 18 de juliol perquè sembla un cop d’estat a l’autoconsum.

En una primera lectura de la darrera proposta del reial decret veiem que si l’anterior era dolent aquest el supera clarament i és molt pitjor.

més ...

La ISO 9001 que ha de venir

El comitè tècnic de la gestió de la qualitat està elaborant la darrera versió de la norma ISO 9001. Actualment està a l’estadi d’esborrany de comitè en procés d’estudi y votació. Possiblement la nova versió estarà disponible durant el 2015.

més ...

L’autoconsum energètic i la legislació

Estem en una època on l’energia és cada cop més escassa, més difícil d’obtenir, més cara i gairebé sempre contaminant.

Les polítiques energètiques no tenen perquè estar renyides necessàriament amb el creixement i desenvolupament econòmic, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

Clar que, aleshores, cal fer polítiques on l’ètica i els valors hi siguin presents i no estiguin subordinats a l’especulació interessada i al benefici econòmic ràpid, injust i delictiu d’un pocs.

L’autoconsum energètic ens podria ajudar a millorar en aquest sentit.

més ...

Innovació: + Eficiència + Competitivitat - Impostos - Aportació SS

Tothom reconeix que la innovació és imprescindible per a la sostenibilitat de les empreses doncs ens fa ser més eficients i competitius. El que potser no saben totes les empreses és que moltes de les millores que fan en els seus processos o productes poden comportar deduccions de l'impost de societats o bonificacions de l'aportació a la seguretat social.

Reconèixer que l’activitat feta és una innovació pot representar, a més dels avantatges intrinsecs a la mateixa innovació, un estalvi de fins el 25% o el 50% de la quota íntegra de l’impost de societats, i/o fins el 40% de l’aportació a la seguretat social de les persones dedicades al projecte innovador.

més ...

Subvencions per a la implantació de sistemes de gestió ambientals

S’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions aplicables a sistemes EMAS verificats o ISO 14000 certificats entre els anys 2010, 2011, 2012 i fins el 12 de gener de 2013.

En funció de la tipologia de l’empresa, les subvencions poden anar entre 4.000 i 7.000 € per sistemes EMAS i entre 2.000 € i 3.500 € per sistemes ISO 14.001.

El darrer dia per presentar la sol·licitud és el proper 12 de gener.

Qui compleixi aquests requisits, cal que s’apressi.

més ...

Per fer front a l'encariment de l'energia, eficiència energètica

L’actual situació de crisi econòmica i financera i l’accelerat encariment dels combustibles fòssils fan inajornable una reflexió i una acció positiva per assolir la màxima eficiència energètica de les nostres activitats. Obtenir el màxim valor amb el menor cost.

No menys important és la necessitat d’adoptar mesures per preservar el nostre medi, entre aquestes les que permeten reduir l’emissió dels gasos amb efecte d’hivernacle.

Si la responsabilitat social no és motiu suficient, les taxes i impostos creixents que haurà de suportar la organització que impacta negativament sobre el medi, fan que surti a compte prendre mesures per evitar-ho.

més ...

Jornada sobre Canvi Climàtic i Petjada de Carboni a La Conca de Barberà

El passat dimecres dia 18 de juliol, Entorn Qualitat va participar en una jornada sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni a Montblanc, en el centre Concactiva del Consell Comarcal de La Conca de Barberà.

El senyor Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i el senyor Antoni Serrano, Director d’Entorn Qualitat, van fer les seves respectives intervencions sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni.

El que es va dir durant la jornada és d’aplicació general, tot i que s’adreçava sobre tot a les empreses del sector vitivinícola.

més ...

Rio + 20, economia verda i les empreses catalanes

El dia 20 d’aquest mes de juny tindrà lloc a Rio de Janeiro la Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible coneguda com Rio+20.

Quin interès té aquesta conferència per a les nostres empreses?

El mon empresarial s’ha mantingut bastant al marge de les conferències anteriors i sovint ha percebut el medi ambient i la sostenibilitat més com una amenaça i un sobrecost que cap altra cosa.

El cert és que el que s’hi debat i les resolucions que s’hi acaben prenent afecten al conjunt de la societat. A les empreses també.

més ...

Auditoria interna i auditoria de certificació. Diferències i semblances

Sovint ens preguntem sobre quines són les diferències que hi ha entre una auditoria interna i una auditoria de certificació, especialment quan l’auditoria interna la subcontractem a una empresa externa especialitzada.

Ambdues són auditories però observem diferències en la durada, en la continuïtat dels auditors, en els tipus d’informes, etc.

Veurem com tant el context com la finalitat són molt diferents i això condiciona les diferències entre els dos tipus d’auditories. més ...

Reduïu la vostra despesa energètica. Estalvieu i col•laboreu a fer front al Canvi Climàtic.

La Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) promou la vinculació de les empreses en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) mitjançant el programa d’Acords Voluntaris.
Acords VoluntarisLa vostra empresa es compromet a mesurar els seus consums energètics i a adoptar accions per a reduir-los.
D’aquesta manera participa en el programa d’Acords Voluntaris i obteniu un reconeixement que us dona dret a fer ús d’una etiqueta que ho acredita.

més ...

 

Les 5 S i la productivitat

Quants cops hem perdut temps cercant un estri o un document que no estava on nosaltres crèiem que havia de ser?
Quants cops cal apartar coses inútils per trobar el que realment necessitem?
Quants cops una eina no funciona en el moment en que més la necessitàvem?
Hem avaluat mai el temps perdut per aquestes causes?
Si sumem els minuts, hores i fins i tot dies de persones i processos perduts en aquestes tasques improductives veurem que tenim molt a millorar i que podem augmentar considerablement la nostra productivitat i amb ella els beneficis.
La metodologia 5 S ens ve a ajudar. més ...

Subvencions a l'eficiència energètica - EN 16001

El darrer 4 d'octubre es van publicar les subvencions de la Generalitat per actuacions d'eficiència energètica.
Entre les actuacions subvencionables hi ha la implantació de sistemes de gestió energètica conformes a la norma europea EN 16001.
Aquesta subvenció és aplicable a implantacions i certificacions fetes entre l'1 de gener de 2010 i el 9 de setembre de 2011.
Les subvencions cobreixen el 30% del cost justificat fins a un màxim de 4.000 €.
El termini per a presentar les sol·licituds és el 18 de novembre.
Si esteu interessats en implantar un sistema de gestió energètica i gaudir d'aquests subvencions, poseu-vos en contacte al més aviat possible amb Entorn Qualitat.

Subvencions de fins a 10.000 € per a plans d'igualtat

El Ministerio de Igualdad convoca subvencions de fins a 10.000 € per a l'elaboració i implantació de plans d’igualtat a empreses, comunitats, associacions, etc. entre 30 i 250 treballadores i treballadors. (més...)

EFQM del 2010

S'ha publicat la versió 2010 del model europeu de l’excel·lència EFQM amb canvis importants respecte la darrera versió del 2003. (més...)

Gestió de l’energia. EN 16001

Alguns dels problemes més actuals que tenen avui dia les societats industrials, entre elles la nostra, són conseqüència d’un model de vida que consumeix més recursos dels que necessita i que molts cops malgasta i dilapida els que hi ha disponibles. Un d’aquests recursos és l’energia.
Tres problemes importants, relacionats entre sí, que repercuteixen directament a les empreses són:
1. L’esgotament progressiu de les reserves de combustibles fòssils, inclosos els nuclears i la dificultat de trobar fonts d’energia realment alternatives...(més...)

Nova ISO/TS 16949-2009 de gestió de la qualitat a la indústria de l’automòbil

Darrerament la IATF (International Automotive Task Force) i pel comitè TC 176 de la ISO (International Standard Organization) de gestió de la qualitat van dur a terme la revisió de l’especificació tècnica ISO/TS 16949 del 2002, és a dir la norma del sistemes de qualitat per als proveïdors del sector d’automoció
El 12 de juny del 2009 la ISO ha publicat la nova versió, la tercera, de l’esmentada especificació tècnica ISO/TS 16949.
Actualment AENOR està en procés de traducció de la “TS” tot i que en altres països com Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, etc., ja es disposa de la versió nacional corresponent.
Al igual que en el cas de la ISO 9001 del 2008, la nova versió de la ISO/TS 16949 del 2009...(més...)

Els Mossos i la ISO

Com a resposta a una polèmica que es va suscitar a la premsa respecte a la implantació de la norma ISO 9001 als Mossos d’Esquadra, el passat dia 5 de novembre el diari El Punt va publicar aquest article signat per un dels nostres socis, després d’haver discutit sobre el tema amb els altres col•legues de Consultors de Processos Sostenibles.
El fet que en la polèmica prèvia sobre la conveniència o no d’utilitzar un qüestionari de satisfacció del detingut...(més...)

En relació als objectius, processos i indicadors

Dues de les normes de sistemes de gestió de la qualitat, la “ISO 9000:2005 – Principis bàsics i vocabulari”, i la “UNE 66175:2003 – Guia per a la implantació de sistemes d’indicadors”, donen les següents definicions:
Objectiu: Quelcom ambicionat o pretès.
Indicador: Dades o conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un procés o d’una activitat.
Al dissenyar i implantar un sistema de gestió de la qualitat, dins del marc de la ISO 9001:2008, apareixen dos requisits...(més...)

La igualtat de gènera a l'empresa

Un dels principis generals dels drets humans és la igualtat de les persones davant la llei, principi que també té un caràcter principal en totes les pràctiques de responsabilitat social empresarial.
A nivell empresarial aquest dret fonamental es tradueix, entre altres aspectes, en la no discriminació per raó de sexe.
L’aplicació efectiva de la igualtat d’oportunitat de les dones i els homes fa que la societat incorpori i s’enriqueixi per aportacions del 50%...(més...)

Les empreses sense accidents i amb sistema OHSAS certificat rebran importants bonificacions de la Seguretat Social

El Ministeri de Treball està ultimant un real decret per aplicar un sistema de “bonus-malus” pel qual les empreses amb un bon comportament en seguretat en el treball seran recompensades amb abonaments de fins el 10% de les quotes per contingències professionals.
Per contra, les empreses que tinguin un alt índex d’accidentalitat o malalties professionals podran veure incrementada la quota en un 20%..(més...)

La gestió integrada de la LOPD

Les organitzacions manegen constantment gran quantitat de dades de persones físiques i en moltes ocasions sense tractar-les de manera que es garanteixi la seguretat que els correspon.
La Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de Desembre neix per a garantir i protegir l’ús, tractament i emmagatzematge de les dades personals de les persones físiques. Aquesta llei és d’ aplicació a totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics que tracten amb dades de caràcter personal. Queden doncs exclosos qualsevol tipus de dades de persones jurídiques.
A dia d’avui, encara són moltes les organitzacions que tenen pendent el compliment d’aquesta normativa..(més...)

Excel·lència en les Jornades de Cambrils sobre Innovació i Excel·lència

Els passats dies 14 i 15 de maig van tenir lloc a Cambrils les 1es jornades d’Innovació i Excel·lència a les Administracions públiques.
S’ha de dir que les jornades vàren ser un èxit tant des del punt de vista de la participació doncs hi van assistir unes 300 persones, com especialment per l’alt nivell de les intervencions dels ponents.
Les circumstàncies econòmiques actuals obliguen més que mai les organitzacions de l’Administració pública a millorar la seva eficàcia i eficiència i la única solució és emprendre un camí cap a l’excel·lencia en la gestió.
Entre totes les coses que s’hi vàren dir, voldríem destacar les següents idees:
• Cada administració concreta, cada municipi ha d’innovar la manera de gestionar aprenent d’altres però sense copiar. Explorant i assajant solucions pròpies. Acceptar l’error com un mitjà d’aprenentatge.(més...)

Actualitzem el sistema de gestió per fer-lo més eficient i adequat a les necessitats reals de l'organització

Actualitzem el sistema de gestió per fer-lo més eficient i adequat a les necessitats reals de l’organització.
La quasi totalitat de directius de les empreses que han implantat un sistema de gestió de la qualitat, del medi ambient, de salut i seguretat o altres, reconeixen que amb més o menys mesura, l’esforç d’haver implantat el sistema ha obtingut una clara compensació amb una millora en el funcionament.
Un nombre important d’aquests mateixos directius també manifesten que un cop establerts uns hàbits de treball d’acord amb el sistema implantat, el compliment d’alguns requisits del propi sistema requereix un esforç que no es veu compensat per un increment de valor per a la organització i que només es justifica per la necessitat de complir amb els requisits de la corresponent norma.
Hi ha diferents causes que expliquen això i sense descartar-ne d’altres, identifiquem especialment les següents (més...)

La Seguretat Alimentària

Què és la seguretat alimentària?
La declaració de Roma, en la cimera mundial sobre alimentació del novembre de 1996 diu que “Existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen en tot moment accés físic i econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per a satisfer llurs necessitats alimentàries i llurs preferències pel que a fa als aliments per tal de portar una vida activa i sana”.
A nivell europeu habitualment ...(més...)

ISO 9001-2008. Una oportunitat de millora

Totes les empreses certificades segons la norma ISO 9001:2000 hauran d’haver fet la transició a la nova versió del 2008 abans del 15 de novembre de 2010.
Per tal d’adequar-se hi ha alguns aspectes formals que cal fer:
• Modificar el manual de qualitat per incloure-hi petits canvis (taula amb comentaris i recomanacions proposades per EQ).
• Revisar procediments i altres documents sistema per si cal modificar i/o afegir alguna cosa.
• Informar i/o formar al personal. (més...)

Consultoria Low Cost?

L’actual situació de crisi econòmica que té com a fons principal la manca de confiança en el sistema econòmic està provocant una retracció general del consum, desinflació, possible deflació i dificultats financeres.
La lògica reacció de moltes empreses és la de reduir totes les despeses no imprescindibles. Actitud adequada sempre que (més...)

Gary Hamel: la gestió del segle XXI

Com una alenada d’aire fresc. Això podem dir del darrer llibre de Gary Hamel: The Future of Management.
Segons diu i justifica Gary Hamel en aquest llibre, no n’hi ha prou amb la innovació operacional, de productes/serveis i d’estratègia. Cal una renovació de la gestió, acorada encara amb sistemes de fa cent anys. (més...)

Manteniment del sistema de gestió

Des de fa uns anys les estructures organitzatives de les empreses es van adequant per fer-les més competitives, és a dir es van reduint disposant cada cop de menys recursos humans per cada cop més coses.
Suposant que s’hagin revisat i millorat els processos per eliminar totes les activitats supèrflues i inútils, la situació actual és que cada cop les persones tenen més responsabilitats i tenen més tasques a fer (més...)

REACH. I després del pre-registre, què?

L’1 de desembre passat va finalitzar el termini per fer el pre-registre de les substàncies denominades en “fase transitòria”.
Sense presses i un cop que ja s’han fet els pre-registres adients (o potser no tots) sembla que el REACH s’ha acabat...(més...)

La nova ISO 9001 del 2008

Finalment, aquest mes de novembre s’ha publicat la darrera versió de la norma ISO 9001, la del 2008.
Aquest cop, però, el canvi més important ha estat gairebé...(més...)

Temps de crisi: la RSE és part de la solució, no del problema

"La responsabilitat social empresarial genera confiança entre les parts implicades. Com que una part important de la crisi és la manca de confiança financera i del mercat, la RSE està entre les oportunitats de solució de la crisi per comptes de ser un problema.
Les empreses que desertin de la RSE tindran difícil recomposar la seva imatge quan la crisi hagi passat." (més...)

Ara que hi ha crisi. Ara és el moment

Hem entrat en una crisi multidimensional que no és de curta durada ni conjuntural i les empreses mal posicionades financerament i organitzativa tindran molt complicada la seva continuïtat.
La crisi afectarà significativament la demanda del mercat i per tant els marges.
L’única solució és oferir allò que el mercat necessita, a uns preus que ho pugui pagar i amb uns marges que ens permetin existir (més...)

Conveni amb l’Associació Catalana de Municipis

El passat dia 22 de setembre es va signar un conveni entre Qualiteasy Internet Solutions SL, Entorn Qualitat, Interfase i TÜV Rheinland amb l’Associació Catalana de Municipis.

Aquest conveni té per finalitat oferir als municipis sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma ISO 9001 i suportats amb el sistema telemàtic de Qualiteasy aplicats a les àrees de serveis urbans i brigades municipals i a les àrees de formació.