Si no veieu bé les imatges podeu veure la versió on-line .
Entorn Qualitat butlletí 1
29 d'octubre de 2008

El 30 de novembre acaba el termini de preregistre REACH

El Reglament REACH afecta els diferents agents que formen part del cicle de vida dels productes químics. Per tant, pot afectar tant fabricants com Importadors de fora de la UE i usuaris intermedis (formuladors, fabricants d’articles, usuaris professionals). més...

Conveni amb l’Associació Catalana de Municipis

El passat dia 22 de setembre es va signar un conveni entre Qualiteasy Internet Solutions SL, Entorn Qualitat, Interfase i TÜV Rheinland amb l’Associació Catalana de Municipis.
Aquest conveni té per finalitat oferir als municipis sistemes de gestió de la qualitat basats en la norma ISO 9001 i suportats amb el sistema telemàtic de Qualiteasy aplicats a les àrees de serveis urbans i brigades municipals i a les àrees de formació. més...

Conveni amb el Centre Ocupacional Les Corts

Ja hem començat a treballar amb el Centre Ocupacional Les Corts en la definició i implantació d’un sistema de gestió de la qualitat per als serveis propis d’un centre ocupacional per a persones amb dependència.
El dia 31 de juliol passat s’havia signat el conveni entre el Centre Ocupacional Les Corts i Consultors de Processos Sostenibles SL (Entorn Qualitat). més...

Presentació de la norma SGE-21:2008 de responsabilitat social

El dia 1 d'octubre s'ha presentat a Barcelona la nova versió de la norma SGE-21 de Forética.
Aquesta versió respecte l'anterior del 2005 presenta una major alineació amb altres normes de gestió com les ISO 9001 i ISO 14001 i s'han afegit nous apartats com: responsable de gestió, objectius i indicadors, seguretat de la informació, informe de responsabilitat social, accessibilitat, compra responsable, gestió de la diversitat, etc.més...

De Entorn Qualitat SCP a
Consultors de Processos Sostenibles SL

Des de començaments d’aquest aquest any a Entorn Qualitat hem fet un procés d’innovació que entre altres coses s’ha concretat en un canvi de la forma social. Entorn Qualitat SCP és ara Consultors de Processos Sostenibles SL, tot conservant però Entorn Qualitat com a marca comercial.
Com a resultat de la innovació en els serveis, hem reforçat el que podríem anomenar línia estratègica i d’excel·lència en la gestió orientada a la direcció empresarial.
Hem incrementat els recursos que ens permeten donar més suport tècnic en el manteniment i en la documentació de sistemes de gestió.
Hem apostat per la formació en el seu vessant presencial i on-line adaptat a les necessitats de les empreses i organitzacions.
Hem millorat la comunicació mitjançant l’actualització de la pàgina web, la creació d’un bloc empresarial i l’elaboració d’aquest mateix butlletí. Esperem amb aquestes eines poder informar de tot allò que pugui ser d’interès pels nostres clients actuals o potencials.
Així mateix seguim assessorant en la implantació i auditant sistemes de gestió de qualitat, medi ambient, salut i seguretat, R+D+I, responsabilitat social empresarial, etc.
A fi de completar encara més la nostra oferta de serveis estem creant el que anomenem Xarxa EQ consistent en una xarxa d’empreses i professionals amb un alt nivell de qualitat que ofereixen serveis complementaris o pròxims als desenvolupats per Entorn Qualitat.
En aquests moments de crisi la millor manera de fer-li front és reforçar la confiança dels clients, incrementar la productivitat, reduir la no-qualitat, millorar els processos i asegurar el coneixement.
Pretenem que els nostres serveis ajudin les empreses a treballar en aquesta línia.

Enric Bono i Antoni Serrano
Socis consultors

 

Sobre aquest butlletí

Mitjançant aquest butlletí anirem informant sobre temes que creiem que poden ser del seu interès.
Hem pogut fer-li arribar aquest butlletí perquè la seva adreça està en una base de dades pròpia amb referències de càrrecs empresarials d’empreses amb les que en un moment o altre hem col·laborat.
Si no desitja seguir rebent aquest butlletí, sisplau cliqui aquí i envïi el correu electrònic sense necessitat d’incloure cap altra text.

Consultors de Processos Sostenibles SL
tel. 935 287 785
C. París, 64, esc. B, 4t 4a
08029 Barcelona
info@entornqualitat.com
www.entornqualitat.com - www.entornqualitat.cat

Si desitja deixar de rebre aquest butlletí, sisplau indiqui-ho aquí.