Entorn Qualitat butlletí 2
Desembre de 2008

La nova ISO 9001 del 2008

Finalment, el passat mes de novembre s’ha publicat la darrera versió de la norma ISO 9001, la del 2008.
Aquest cop, però, el canvi més important ha estat gairebé la “data”.
En les anteriors revisions de la primera versió, la del 1987, es van introduir nous requisits: pocs en la versió del 1994 i molts més en la versió del 2000, que va incloure també una nova estructura dels requisits (agrupant els 20 punts del 1994 en cinc grans apartats) i fusionant les tres normes existents 9001 (control del procés amb disseny), 9002 (control sense disseny) i 9003 (inspecció) en una de sola.
Fent una lectura en detall es veuen canvis de paraules (sinònims),  ortogràfics i de sintaxis (afegint els articles als noms, modificant l’ordre de les paraules dins les frases, etc.) per millorar la comprensió del text. més...

REACH, I després del pre-registre, què?

L’1 de desembre passat va finalitzar el termini per fer el pre-registre de les substàncies denominades en “fase transitòria”.
Sense presses i un cop que ja s’han fet els pre-registres adients (o potser no tots) sembla que el REACH s’ha acabat.
Cal recordar, però, que el reglament REACH és d’obligat compliment “per sempre”, és a dir fins que es derogui expressament, i per tant la feina no ha fet més que començar.
A grans trets, i en l’etapa d’adequació al REACH, dins dels terminis establerts en cada cas (alguns fins a juny del 2018), queden les següents tasques a fer:... més...

Temps de crisi: La RSE és part de la solució, no del problema

En aquest moment de crisi, moltes persones sensibilitzades es mostren preocupades i es pregunten sobre què passarà amb la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).
La pregunta és pertinent i alhora relativament inadequada doncs què fa pensar que hi pugui haver una relació inversa entre crisi i RSE?
Des del meu punt de vista la pregunta és tant com qüestionar-se si la crisi pot fer disminuir el nivell d’excel•lència en la gestió de les empreses. més...

Salutacions

Novament ens posem en contacte amb vostè a través d'aquest butlletí número 2. (veure butlletí 1)

Des de l'aparició de l'anterior butlletí han passat algunes coses, especialment que la crisi del sistema s'ha començat a manifestar amb molta més cruesa i això fa que augmentin els interrogants.

Entre moltes altres coses, també s'ha exhaurit el termini que hi havia per a pre-registrar substàncies d'acord amb el reglament REACH i finalment ha aparegut la darrera versió de la norma ISO 9001.

En aquest butlletí us presentem un recull d'artícles que durant aquest mes i sobre aquests temes hem anat publicant en el bloc que us convidem a visitar i a aportar-hi els vostres comentaris.

Com que possiblement el proper butlletí ja serà del nou 2000-nou, us desitgem que sigui nou també en millora, innovació i fortalesa per a superar la crisi.

Ara que hi ha crisi, ara és el moment

Hem entrat en una crisi multidimensional que no és de curta durada ni conjuntural i les empreses mal posicionades financerament i organitzativa tindran molt complicada la seva continuïtat.
La crisi afectarà significativament la demanda del mercat i per tant els marges.
L’única solució és oferir allò que el mercat necessita, a uns preus que ho pugui pagar i amb uns marges que ens permeti existir.
Per fer front a la crisi algunes empreses adoptaran conegudes mesures restrictives: reducció de personal, reducció de despeses (amb independència del seu rendiment), reducció de preus, etc.
Aquesta resposta podria ser vàlida per fer front a una crisi conjuntural de durada relativament curta.
No sembla que la crisi actual sigui d’aquest tipus.
Les empreses que es decantin per aquesta resposta conservadora possiblement no podran resistir o si ho fan en sortiran molt debilitades.
L’única manera de fer front a una crisi estructural com aquesta és una resposta estructural. Una resposta que ens millori la competitivitat.
Millorar la competitivitat vol dir especialment: recerca, desenvolupament i innovació.
En funció de quina sigui l’activitat de l’empresa, l’accent recaurà més en algun d’aquest tres elements, però és segur que totes hauran de desenvolupar i innovar.
Innovar estils d’organització, innovar processos, desenvolupar nous productes i serveis, desenvolupar nous processos, etc.
Ara és el moment de revisar l’estratègia i emprendre les accions que ens han de permetre no només sobreviure a la crisi sinó també sortir-ne enfortits.
Qui no s’adapti a les noves condicions i no hagi estat eliminat per la crisi corre el risc de ser eliminat per una competència més adaptada i més competitiva.
Ara és el moment de replantejar-nos la nostra estratègia, els nostres processos, la nostra organització, incrementar el coneixement i la reputació, etc.
En definitiva, ara és el millor moment d’invertir en millorar la qualitat de l’organització en el sentit més global dels termes qualitat i organització.

Consultors de Processos Sostenibles SL
tel. 935 287 785
C. París, 64, esc. B, 4t 4a
08029 Barcelona
info@entornqualitat.com
www.entornqualitat.com - www.entornqualitat.cat

Si desitja deixar de rebre aquest butlletí, sisplau indiqui-ho aquí.