Entorn Qualitat butlletí 5
Maig de 2010

Articles anteriors

Seguretat alimentària

Què és la seguretat alimentària?
La declaració de Roma, en la cimera mundial sobre alimentació del novembre de 1996 diu que “Existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen en tot moment accés físic i econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per a satisfer llurs necessitats alimentàries i llurs preferències pel que a fa als aliments per tal de portar una vida activa i sana”.
A nivell europeu habitualment utilitzem el concepte de seguretat alimentària només en el vessant de l’accés a aliments innocus i nutritius, ja que donem per fet - molts cops erròniament - que l’aspecte d’accés físic i econòmic està ja garantit.
Dit això ens referim aquí a l’aspecte de garantir la innocuïtat és a dir que “els aliments no causaran dany al consumidor quan es preparen i/o es consumeixen d’acord amb l’ús previst” (ISO 22000:2005).(més...)

Les empreses sense accidents i amb sistema OHSAS certificat rebran importants bonificacions de la Seguretat Social

El Ministeri de Treball està ultimant un real decret per aplicar un sistema de “bonus-malus” pel qual les empreses amb un bon comportament en seguretat en el treball seran recompensades amb abonaments de fins el 10% de les quotes per contingències professionals.
Per contra, les empreses que tinguin un alt índex d’accidentalitat o malalties professionals podran veure incrementada la quota en un 20%. (més...)

Integració de la LOPD

Les organitzacions manegen constantment gran quantitat de dades de persones físiques i en moltes ocasions sense tractar-les de manera que es garanteixi la seguretat que els correspon.

La Llei Orgànica de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de Desembre neix per a garantir i protegir l’ús, tractament i emmagatzematge de les dades personals de les persones físiques. Aquesta llei és d’ aplicació a totes les persones, empreses i organismes, tant privats com públics que tracten amb dades de caràcter personal. Queden doncs exclosos qualsevol tipus de dades de persones jurídiques..(més...)

Sistemes més eficients

La quasi totalitat de directius de les empreses que han implantat un sistema de gestió de la qualitat, del medi ambient, de salut i seguretat o altres, reconeixen que amb més o menys mesura, l’esforç d’haver implantat el sistema ha obtingut una clara compensació amb una millora en el funcionament.(més...)

Excel·lència municipal

Els passats dies 14 i 15 de maig van tenir lloc a Cambrils les 1es jornades d’Innovació i Excel·lència a les Administracions públiques. (més...)

 

Salutacions de nou

Primer que res hem de demanar disculpes pel llarg silenci del butlletí.
Les circumstàncies actuals, motivades per la crisi han fet que dediquéssim la major part dels nostres esforços a altres activitats i com a conseqüència aquest butlletí ha estat en silenci durant massa mesos.
Reprenem avui la comunicació per informar de la convocatòria de subvencions per a la igualtat de gènere.
Esperem que aquesta informació us sigui útil.

Subvencions de fins a 10.000 € per a plans d'igualtat

El Ministerio de Igualdad convoca subvencions de fins a 10.000 € per a l'elaboració i implantació de plans d’igualtat a empreses, comunitats, associacions, etc. entre 30 i 250 treballadores i treballadors.

Són diverses les raons per les que una empresa tingui interès en la igualtat real de gènere (vegeu el nostre article del 05/10/09 al respecte).

 • En especial perquè en igualar les oportunitats a totes les persones de l’organització amplia les oportunitats d’obtenir talent en benefici dels objectius de l’empresa.
 • La igualtat d’oportunitats genera motivació i benestar a les persones de l’organització la qual cosa redunda en una major creativitat i productivitat.
 • A més de moltes altres raons relacionades amb la responsabilitat social empresarial podríem afegir el fet que les Administracions valoraran en els seus concursos la disposició de plans d’igualtat de gènere que alguns casos poden ser requisit indispensable.
La implantació dels plans d’igualtat implica tres fases:
 1. Una diagnosi de l’estat actual de l’empresa pel que fa a la igualtat d’oportunitats basat en dades estadístiques.
 2. L'elaboració d’un pla d’acció per a corregir els dèficits detectats en la diagnosi.
 3. L’aplicació de les accions previstes en el pla d’acció.
El pla d’igualtat contempla diferents àmbits o conceptes:
 • Accés als llocs de treball
 • Classificació professional i retribucions
 • Promoció professional i formació
 • Ordenació del temps de treball facilitadors de la conciliació de la vida personal i laboral.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Les sol•licituds es poden presentar fins haver transcorregut 30 dies naturals des de la publicació de la convocatòria, és a dir, fins el dia 11 de juny.

Des d’Entorn Qualitat us oferim assessorament en la presentació de la sol•licitud, en la diagnosi i en l’elaboració del pla.

 

Consultors de Processos Sostenibles SL
tel. 935 287 785
C. París, 64, esc. B, 4t 4a
08029 Barcelona
info@entornqualitat.com
www.entornqualitat.com - www.entornqualitat.cat

Si desitja deixar de rebre aquest butlletí, sisplau indiqui-ho aquí.