Entorn Qualitat butlletí 6
Desembre de 2012

Articles anteriors

Per fer front a l'encariment de l'energia, eficiència energètica

L’actual situació de crisi econòmica i financera i l’accelerat encariment dels combustibles fòssils fan inajornable una reflexió i una acció positiva per assolir la màxima eficiència energètica de les nostres activitats. Obtenir el màxim valor amb el menor cost.
No menys important és la necessitat d’adoptar mesures per preservar el nostre medi, entre aquestes les que permeten reduir l’emissió dels gasos amb efecte d’hivernacle.
Si la responsabilitat social no és motiu suficient, les taxes i impostos creixents que haurà de suportar la organització que impacta negativament sobre el medi, fan que surti a compte prendre mesures per evitar-ho.

Entorn Qualitat proposa la realització d’una anàlisi de la situació actual pel que fa a la despesa energètica.(més...)

Jornada sobre Canvi Climàtic i Petjada de Carboni a La Conca de Barberà

El passat dimecres dia 18 de juliol, Entorn Qualitat va participar en una jornada sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni a Montblanc, en el centre Concactiva del Consell Comarcal de La Conca de Barberà.(més...)

Rio + 20, economia verda i les empreses catalanes

El dia 20 d’aquest mes de juny tindrà lloc a Rio de Janeiro la Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible coneguda com Rio+20.

Quin interès té aquesta conferència per a les nostres empreses?(més...)

El conseller Lluís Recoder lliura el certificat dels acords voluntaris a Entorn Qualitat

Aquest dilluns 26 de març, ha tingut lloc, al Palau de la Generalitat, un reconeixement a les organitzacions que formem part de del Programa d’acords voluntaris. Aquest Programa és una iniciativa voluntària que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (més...)

 

Subvencions per a la implantació de sistemes de gestió ambientals

S’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions aplicables a sistemes EMAS verificats o ISO 14000 certificats entre els anys 2010, 2011, 2012 i fins el 12 de gener de 2013.
En funció de la tipologia de l’empresa, les subvencions poden anar entre 4.000 i 7.000 € per sistemes EMAS i entre 2.000 € i 3.500 € per sistemes ISO 14.001.
El darrer dia per presentar la sol·licitud és el proper 12 de gener.
Qui compleixi aquests requisits, cal que s’apressi.
Si algú està en procés de certificació, ha fet ja l’auditoria però encara no té el certificat convé que ho acceleri per tal que la data del certificat sigui igual o anterior al 12 de gener de 2013.
També s’ha de tenir en compte que si es fa la sol·licitud i manca algun document, l’Administració el reclamarà donant un marge de 10 dies per esmenar la mancança.
Això ens dona un petit marge de joc que va més enllà del dia 12 de gener per presentar algun document.
Amb tot sí que cal que la data del certificat sigui igual o anterior al 12 de gener.
Esperem que l’any vinent es repeteixi la convocatòria i que estigui enmig del procés o que tingui previst implantar durant el 2013 també pugui gaudir d’aquesta subvenció que tan bé que va amb els temps que corren.

Consultors de Processos Sostenibles SL
tel. 935 287 785
C. París, 64, esc. B, 4t 4a
08029 Barcelona
info@entornqualitat.com
www.entornqualitat.com - www.entornqualitat.cat