Butlletí de Consultors de Processos Sostenibles SL
logo EQ
16.09.2013 | Butlletí 7

Autoconsum energètic 2


Aquest article és la continuació del publicat el 19/07/13, després de conèixer la nefasta proposta de reial decret per regular el subministrament i producció d’energia elèctrica amb autoconsum del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de España.

Encara està pendent l’emissió de l’informe de la Comissió Nacional d’Energia (CNE) sobre la proposta de reial decret.

Aquest informe no és vinculant pel govern.

Potser és casualitat que s’hagi presentat la proposta a la CNE el 18 de juliol perquè sembla un cop d’estat a l’autoconsum.

En una primera lectura de la darrera proposta del reial decret veiem que si l’anterior era dolent aquest el supera clarament i és molt pitjor.

Alguns dels punts més controvertits de la proposta són:

Es regula qualsevol modalitat d’autoconsum, incloent l’autoconsum instantani que mai no injecta energia a la xarxa.

Es crea un registre administratiu obligatori de totes les instal·lacions d’autoconsum.

Per fer una instal·lació cal demanar permís a la companyia i pagar-li els drets d’escomesa. Fins i tot en el cas de l’autoconsum instantani en que la companyia ni pinta ni fa res.

Cal signar amb la companyia un contracte de “productor” i consumidor d’autoconsum encara que mai no s’injecti energia a la xarxa.

S’ha de disposar de dos comptadors de mesura amb discriminació horària i lectura remota. Per suposat molt més cars. Article complet

Autoconsum energètic 1


Estem en una època on l’energia és cada cop més escassa, més difícil d’obtenir, més cara i gairebé sempre contaminant.

Les polítiques energètiques no tenen perquè estar renyides necessàriament amb el creixement i desenvolupament econòmic, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

Clar que, aleshores, cal fer polítiques on l’ètica i els valors hi siguin presents i no estiguin subordinats a l’especulació interessada i al benefici econòmic ràpid, injust i fins i tot delictiu d’un pocs.

L’autoconsum energètic ens podria ajudar a millorar en aquest sentit.

Què és l’autoconsum ?

L’autoconsum energètic consisteix en la producció individual (casa, local, empresa, etc.) d’energia elèctrica mitjançant qualsevol dels sistemes disponibles (solar fotovoltaica, minieòlica, etc.) principalment per al consum propi.

Els sistemes de generació d’energia per l’autoconsum poden ser aïllats sense connexió a la xarxa (modalitat aïllada) o amb connexió commutada (modalitat assistida) i sistemes connectats a xarxa de manera continuada (modalitat interconnexió).

Article complet


En aquesta edició...


Salutació
Autoconsum energètic - 1
Autoconsum energètic - 2
La petjada de carboni: Mesura pel canvi climàtic - 1
La ISO 9001 que ha de venir

Salutació

Ja fa més de nou mesos que no sortia el butlletí.
Ha estat un període massa llarg com llarga es fa aquesta travessa d’una crisi a la que encara no s’hi veu final.

Amb la limitada estructura de la nostra empresa hem orientat els nostres esforços a replantejar l’estratègia i dissenyar nous serveis tot reforçant els àmbits més relacionats amb l’estalvi energètic, la millora ambiental i la formació de les persones ja que són línies d’acció empresarial que poden contribuir de manera més immediata i sostenible a una millora del compte de resultats.

Aquesta dedicació ens ha portat a oblidar segurament en excés aquest mitjà de comunicació amb els nostres clients i parts interessades.

Farem tot el possible per a que aquesta nova etapa del butlletí marqui una major constància i que els seus continguts siguin del vostre interès.

Normalment el butlletí fa referència a articles publicats durant les setmanes anteriors en el nostre bloc.

En aquesta edició tractem el tema energètic fent una valoració de cap on va la legislació espanyola en aquest tema. Res de positiu com podreu llegir.

La nova versió de norma ISO 9001 que possiblement sortirà publicada el 2015 amb algunes millores d'interès.

La petjada de carboni com indicador del canvi climàtic i alhora un factor de màrqueting per a les empreses amb clients sensibles al medi ambient.

La petjada de carboni:
Unitat de mesura pel canvi climàtic - 1


Cada cop sentirem més a parlar de la petjada de carboni. Anirem al supermercat o a la botiga i ens trobarem productes amb una etiqueta que declara uns kg de CO2.

Avui ja comença a ser freqüent emprar la petjada de carboni per calcular l’impacte ambiental que té un esdeveniment, el que ha tingut la fabricació d’un producte i el que tindrà per l’ús que li doni el consumidor.

Ja hi ha països on la legislació obliga a declarar la petjada de carboni de les ampolles de vi. En altres no és la legislació qui obliga sinó la sensibilització dels consumidors que prefereixen adquirir productes a empreses que mostren la seva sensibilitat pel medi mesurant i millorant el seu impacte.

Encetem aquí una sèrie de 4 articles sobre aquest tema.

En aquest primer fem una breu introducció al que és la petjada de carboni.

En el segon parlarem de les diferents estratègies i elements que intervenen en càlcul dels inventaris i de la petjada de carboni.

En el tercer tractarem del Programa d’Acords Voluntaris promogut per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

En el quart, de les normes internacionals de referència, la certificació i la comunicació de la petjada.

Canvi climàtic

Com a conseqüència de l’emissió a l’atmosfera de certs gasos, una part important de les radiacions solars que es reflecteixen de la superfície de la terra, queden atrapades creant un efecte d’hivernacle amb un progressiu escalfament de la biosfera. Per això aquests gasos són anomenats gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Article complet

La ISO 9001 que ha de venir


El comitè tècnic de la gestió de la qualitat està elaborant la darrera versió de la norma ISO 9001. Actualment està a l’estadi d’esborrany de comitè en procés d’estudi y votació. Possiblement la nova versió estarà disponible durant el 2015.

La norma ISO 9001 s’ha de revisar cada cinc anys per comprovar la seva vigència, actualitzar-la i si cal millorar-la.

La versió del 2000 es va revisar i va donar lloc a la versió del 2008. No hi van haver requisits nous. Tot plegat, van ser quatre correccions gramaticals i/o estètiques i poc més.

Ben diferents van ser els canvis que hi va haver en passar de la versió del 1994 a la del 2000 que, a més de modificar l’estructura, va introduir requisits nous, importants i de grans abast: definició i descripció dels processos, planificació, desplegament i seguiment dels objectius, gestió de la competència, seguiment dels processos, mesura de la satisfacció del client…

I ara què? Cal canviar gaire coses?

Article complet
Consultors de Processos Sostenibles SL
tel. 935 287 785
C. París, 64, esc. B, 4t 4a
08029 Barcelona
info@entornqualitat.com
www.entornqualitat.com - www.entornqualitat.cat
Si no desitja rebre el butlletí si us plau, premi cancel·lar i enviï el correu resultant
Si no ha rebut aquest correu directament d'Entorn Qualitat i desitja rebre'l en un futur, si us plau, premi subscriure i enviï el correu resultant
Si vol recomanar aquest butlletí a algú a qui pugui interessar, si us plau, premi recomanar i enviï el correu resultant.
D'acord amb allò que estableix la Llei orgánica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer propietat de Consultors de Processos Sostenibles amb la finalitat d'oferir-li informació professional que creiem que pot ser del seu interès. Les seves dades no se cedirán a cap altre entitat i en tot moment pot exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació adreçant-se a info@entornqualitat.com
© 2003 Entorn Qualitat - Consultors de Processos Sostenibles S.L. Tots els drets reservats.